Uppsägning av rCloud Office – en checklista


Vad som helst kan hända och ibland vill man bara byta leverantör eller kanske lägga ner sin verksamhet. Hos Red Cloud IT har vi Inga långa avtal eller inlåsningar av våra kunder.
Vi tror vi måste leverera tillräckligt bra tjänster och service för att inte tappa våra kunder. Svårare än så är det inte.

Uppsägningstiden är bara två månader.
Av administrativa skäl räknar vi helt enkelt påbörjad kalendermånad.

Som exempel:
Väljer ni säga upp den 8 Augusti kommer era konton vara fungerande och giltiga t.o.m den sista Oktober.

Tänk på att alla de här stegen måste göras innan ert avtal löper ut så ni kan logga in och göra dem.
När vi har ett slutdatum på ett avtal kommer alla era konton att sluta fungera vid midnatt den sista dagen och försök att logga in kommer inte fungera.
Våra intrångssystem kommer också att larma om felaktiga inloggningar.

1. Om ni haft er maildomän hos Red Cloud IT måste ni först peka om den s.k. MX pekaren för er domän dit ni vill ha den och sätta upp samma mailadresser hos den nya leverantören som ni haft hos oss. Det här görs vanligen där ni köpt er domän som t.ex. One.com eller Loopia. Tänk också på att gå igenom eventuellt andra anpassningar i DNS som pekar mot Red Clouds tjänster (som autouppsättning av ikoner o.s.v. ) .
Se mer information här Anpassningar i DNS

2. För att kopiera ut t.ex. era mail kan ni själva exportera respektive mailbox till en s.k. PST fil till hemkatalogen ( Z:\ )och sedan kopiera den till en lokal dator. (Arkiv, Exportera, exportera till fil / exportera till .PST ).
Använd sedan t.ex http://z.rcloud.se för att kopiera ner över webb eller FileZilla. Se mer informaation här Nyttiga länkar för rCloud Office

3. Samma princip gäller för t.ex. Visma eller andra program, Skapa en backup i programmet och lägg den i antingen er hemkatalog ( Z:\ ) eller i ert företag gemensamma data ( G:\) .
För att använda backupen måste ni (troligen) installera samma programvara hos er nya leverantör eller lokalt på er PC.
Om det är era egna program är det era licenser som gäller. Om ni inte har de uppgifterna måste vi hänvisa till er nya leverantör eller tillverkaren av programmet för hjälp.
Licenser, programversioner och t.ex aktiveringsnycklar måste ni skaffa med er nya leverantör eller hos programvaruleverantören.

4. Tänk på att ta bort synkroniseringar ur alla telefoner mot exchange.rcasp.se då era konton kommer att stängas ner.
Våra intrångssystem kommer att larma om alla felaktiga inloggningsförsök.

Tänk också på att ta bort andra kopplingar som rCloud ikonerna via kontrollpanelen och ta bort kopplingar i RD Client (Mac, iPad, Android o.s.v. ) . Se instruktioner här Avinstallera rCloud Office

Andra enheter som kan vara bra att ha koll på är
Skrivare (ta bort exchange,rcasp.se / relay.rcasp.se ) för e-post hantering och byt till er nya leverantör
Surfplattor (ta bort ikoner ur RD Client)
Laptops, telefoner (ta bort ikoner ur RD Client)
Webbläsare (rensa lösenord och flikar mot våra webbtjänster som app.rcloud.se och mail.rcloud.se samt z.rcloud.se)
Lokala uppmappningar mot Z: eller mot er G: (t.ex om ni lagt till som nätverksplats mot WebDAV i datorn )

5. Om ni vill att vi hjälper er med att kopiera ut data och mail så kan vi givetvis göra det och vi tar då betalt enligt gällande timtaxa.
Ett smidigt sätt att göra detta är att man först hanterar punkt 1 i listan här. Sedan kopierar vi allt data till en FTPs server som vi ger er tillgång till i 3 dagar varifrån ni kan kopiera ut allt ert data.
Efter c:a 1 vecka kommer vi radera allt ert data som fanns i rCloud och har ingen möjlighet att återskapa det.

6. Om ni haft specialprogram hos oss som t.ex. Pyramid, FLEX, Rebus, Raptor, Wolters kluwer o.s.v. så tänk på att ge er nya leverantör korrekt dokumentation om hur systemet fungerar och hur det sätts upp.
Vi har intern dokumentation och mycket kunskap om många program men vi vet inte hur er nästa leverantör har valt att sätta upp sina system så den kunskapen och dokumentationen kommer de kanske behöva från er eller skapa själva.
Frågan om licenser är densamma som i punkt 3.