Uppsägning av rCloud Office – en checklista


Vad som helst kan hända och ibland vill man bara byta leverantör eller kanske lägga ner sin verksamhet. Hos Red Cloud It har vi Inga långa avtal eller inlåsningar av våra kunder.
Vi tror vi måste leverera tillräckligt bra tjänster och service för att inte tappa våra kunder. Svårare än så är det inte.

Uppsägningstiden är bara två månader

Tänk på att alla de här stegen måste göras innan ert avtal löper ut så ni kan logga in och göra dem.
När vi har ett slutdatum på ett avtal kommer alla era konton att sluta fungera vid midnatt den sista dagen och förök att logga in kommer inte fungera.
Våra intrångsystem kommer också att larma om felaktiga inloggningar.

1. Om ni haft er maildomän hos Red Cloud IT måste ni först peka om den s.k. MX pekaren för er domän dit ni vill ha den och sätta upp samma mailadresser hos den nya leverantören som ni haft hos oss. Det här görs vanligen där ni köpt er domän som t.ex. One.com eller Loopia

2. För att kopiera ut t.ex. era mail kan ni själva exportera respektive mailbox till en s.k. PST fil till hemkatalogen ( Z:\ )och sedan kopiera den till en lokal dator. (Arkiv, Exportera, exportera till fil / exportera till .PST ).
Anänd sedan t.ex ”Mina dokument på rCloud” för att kopiera allt till er lokala dator och t.ex. importera till den lokala Outlook ni har

3. Samma princip gäller för t.ex. Visma eller andra program, Skapa en backup i programmet och lägg den i antingen er hemkatalog ( Z:\ ) eller i ert företag gemensamma data ( G:\) .
För att använda backupen måste ni installera samma programvara hos er nya leverantör eller lokalt på er PC.
Om det är era egna program är det era licenser som gäller. Om ni inte har de uppgifterna måste vi hänvisa till leverantören/tillverkaren av porgrammet för hjälp.

4. Tänk på att ta bort synnkroiseringar ur alla telefoner mot exchange.rcasp.se då era konton kommer att stängas ner. Vårt intrångssystem kommer att larma om alla felaktiga inloggningsförsök.

5. Om ni vill att vi hjälper er med att kopiera ut data och mail så kan vi givetvis göra det och vi tar då betalt enligt gällande timtaxa. Ett smidigt sätt att göra detta är att man först hanterar punkt 1 i listan här. Sedan kopierar vi allt data till en FTP server som vi ger er tillgång till i 3 dagar varifrån ni kan kopiera ut allt ert data.

6. Om ni haft specialprogram hos oss som t.ex. Pyramid, FLEX, Rebus, Raptor o.s.v. så tänk på att ge er nya leverantör korrekt dokumentation om hur systemet fungerar och hur det sätts upp.
Vi har intern dokumentation och mycket kunskap om många program men vi kan inte veta hur er nästa leverantör har valt att sätta upp sina system så den kunskapen och dokumentationen kommer de kanske behöva från er.
Frågan om licenser är densamma som i punkt 3.