Molntjänster för franchisingföretag


Molntjänster för franchisingföretag

 

Molntjänster för franchisingföretag hos Red Cloud IT
Foto: Fotoakuten.se

 

Problembild

Små företag som hyr ett varumärke har olika regelverk för hur mycket som ska exponeras enligt moderbolaget och är trots allt egna företagare. Det kan vara svårt att kommunicera ut prislitor, logotyper och kampanjer till en hel organisation. Kommer nya mallar ut för till exempel brevpapper eller annonser kan det dröja en stund innan detta har nått fram till alla företag.

 

Lösning

Med rCloud Office eller rCloud SA kan du erbjuda franchisingföretagen kontinuerligt uppdaterade dokument, prislistor och logotyper. Du kan också erbjuda företagen tillgång till kontors- och eventuellt ekonomiprogram. En god service och en snabbare kommunikationsväg. Med en speciell mapp för brevpapper och annonsunderlag har företagen alltid tillgång till korrekt information.