Molntjänster för ideella föreningar


Molntjänster för ideella föreningar

 

Molntjänster för ideella föreningar hos Red Cloud IT
Foto: Michael Åstmar

 

Problembild

Ideélla föreningar är ofta utspridda i landet där små lokala enheter sitter, anställda och volontärer. Det kan vara svårt med tillgången till uppdaterade dokument och man har ofta hemsnickrade lösningar eller en distributionskedja för att lösa problemet. Det kan också finnas problem med prestandan på arbetsstationer då man hela tiden arbetar med att hålla kostnaderna nere. Många arbetar dessutom hemifrån.

 

Lösning

Red Cloud’s tjänst rCloud Office är utmärkt för ändamålet. Dels får varje användare tillgång till valfritt kontorsprogram (t ex MS Office eller Open Office) och dels har alla tillgång till en gemensam plats där filerna lagras. Sparar man ett dokument i Umeå så har man i samma ögonblick tillgång till detta nere i Jönköping. Kravet på arbetsstationer är lägre då man ansluter sig med en mycket liten klient, så kallad RDP klient, eller genom vår webbportal. Varje användare kommer även åt såväl program som dokument hemifrån.