Molntjänster för redovisningsbyråer


Molntjänster för redovisningsbyråer

 

Molntjänster för redovisningsbyråer hos Red Cloud IT
Foto: Fotoakuten.se

 

Problembild

Redovisningsbyråer har ofta problemet att information måste bearbetas dubbelt. Först bearbetas informationen av företaget, dvs kunden, och sedan av redovisningsbyrån. Vill kunden ha ekonomisk information skall först en förfrågan gå ut, informationen ska sökas upp och återsändas.

 

Lösning

Med rCloud SA (Single Application) kan kunderna genom vår molntjänst komma åt sin bokföring, fakturering, tidsredovisning eller annan önskad funktion. Som redovisningsbyrå kan ni till exempel erbjuda kunderna att sköta inmatningen av verifikationer själva.

 

Naturligtvis får ni ta del av andra utmärkta fördelar med en applikation i molnet, såsom tillgång till vår helpdesk, backup och uppdateringar.