Molntjänster för skolor och undervisning


Molntjänster för skolor och undervisning

 

Molntjänster för skolor och undervisning hos Red Cloud IT
Foto: Michael Åstmar

 

Problembild

För skolor är tillgängligheten ofta det stora problemet och man brottas med hur man ska kunna ge elever, lärare och eventuellt föräldrar tillgång till rätt saker. Det kan också finnas tankar kring hur man ska kunna lämna in uppgifter på ett smidigt sätt. Många lärare vill även arbeta hemifrån när de ska gå igenom uppgifter, rätta prov och sätta betyg.

 

Skolor som väljer att gå över till Macintosh eller Linux kan få stora kostnader i nyinvestering av programvaror och en massa konsulttimmar för installationer.

 

Lösning

Med rCloud Office eller rCloud SERVER kommer alla åt program och dokument var de än är under de tider man själv väljer. Genom att dela ut mappar på rätt sätt kan eleverna spara ner färdiga uppgifter i en mapp de kan skriva till men inte läsa ifrån. Läraren kan sedan plocka upp dokumentet från skolan eller hemifrån. Vid önskemål kan man även ge föräldrar begränsad åtkomst för att kunna läsa uppgifter eller titta på närvaron.

 

Med applikationerna i molnet spelar det ingen roll från vilken plattform man kopplar sig. Inga nya applikationer och inga tunga installationer krävs.