Molntjänster för små och medelstora företag


Molntjänster för små och medelstora företag

 

Molntjänster för små och medelstora företag hos Red Cloud IT
Foto: Fotoakuten.se

 

Problembild

Det är ganska kostnadskrävande att installera servrar på små kontor runt om i landet och många gånger kan det skapa problem i form av olika versioner på dokument och filer. Att bygga en infrastruktur som adresserar dessa problem är ofta dyrt och ROI syns först efter många år. Vid uppgraderingar och uppdateringar av program på arbetsstationerna krävs också en konsult som åker runt.

 

Lösning

Med rCloud Office eller rCloud SERVER behövs ingen serverhall alls eller en central hall som hanterar all information. De små kontoren får tillgång till både applikationer och program. Uppdatering av programmen sker på central nivå så det krävs mer sällan att en konsult besöker lokalkontoren.