Molntjänster för stat och kommun


Molntjänster för stat och kommun

 

Molntjänster för stat och kommun
Foto: Michael Åstmar

 

Problembild

Kommuner och myndigheter genererar många dokument som många gånger ska hanteras av ett stort antal användare. Sitter man i samma hus kommer man åt dokumenten i nätverket utan problem, men där avdelningar och personal finns på fler geografiska platser krävs ofta ett intranät för att hantera delning av dokument. Att arbeta hemifrån är möjligt om man installerat en lösning med fjärrskrivbord eller en tredjepartslösning med e-skrivbord. Ofta blir intranät i dessa organisationer väldigt stora och ibland svåra att navigera i. Ett annat problem är mängden licenser som ska hanteras och ofta är svåra att överblicka.

 

Lösning

Med rCloud Office eller rCloud SERVER centraliseras hela nätverket och problemet med delningen av filer försvinner in i historien. Rättigheter kan delas upp på avdelning- och projektnivå sä rätt personer kan läsa och/eller skriva i mappar som är knutna till deras avdelning och arbetsuppgift. Externa lösningar för fjärrskrivbord är inte nödvändiga. Har man till exempel personal på skolor, förskolor, äldreboende och drift placerade utanför kommunhuset kommer deras tillgång inte att skilja sig från andra inom samma avdelning eller förvaltning. Intranätet behöver inte hantera samma mängder med information och vill man ha ett system för att dokumentera publicerade dokument är Sharepoint en kraftfull lösning som har många synergieffekter med rCloud och MS Outlook.