Molntjänster för tillverkningsindustri


Tillverkningsindustri

 

Foto: Fotoakuten.se

Problembild

I tillverkningsindustrins process från order, genom produktion till leverans är det ofta flera olika avdelningar inblandade. Ibland befinner sig t ex fabriken utomlands. Kommunikationen är problemet och istället för att ha tillgång till samma dokument får man ofta skicka information och bifogade dokument över e-post. Detta resulterar många gånger i flera versioner av ett och samma dokument. I vissa fall har fabriken inte heller samma program som kontoret.

 

Lösning

Med rCloud Office eller rCloud SERVER finns inte detta problem då alla användare kommer åt samma dokument, filer och program. Tjänsten kan också kompletteras med ett order- och produktionssystem i till exempel Sharepoint.

 

Tjänsten kommer med backup, generationshantering och helpdesk och fungerar såväl som ersättning för det lokala nätverket som ett intranät.