Molntjänster för stora företag och organisationer


Stora företag och organisationer

 

Trafik
Foto: Michael Åstmar

 

Problembild

Det finns många utmaningar kring IT driften i stora företag. Säkerhet, tillgänglighet och överblick är några. Vill man öka tillgängligheten för en viss applikation kan det skapa svårigheter för att man har en policy kring säkerhet som inte tillåter att man öppnar för tillgång från utsidan. Ett annat problem kan vara överblick, speciellt när det gäller licenser.

 

Rutinerna kring backup och återstartsplaner blir i många fall också lidande då man har duktiga IT tekniker men ingen expertis kring just dessa rutiner.

 

Lösning

Applikationer som kräver tillgång utifrån kan med fördel läggas upp på molnet antingen genom en egen server i huset, med hög säkerhet som håller oönskade besökare borta. Man kan också välja att låta Red Cloud ta hand om applikationen och därmed behöver man över huvudtaget inte öppna för tillgång utifrån.

 

För backup, restoretester och återstartsplaner kan Red Cloud erbjuda expertis och även, om så önskas, övervakning. Ni abonnerar på en övervakningstjänst i vilken åtgärd ingår.

Vi kan även hjälpa till med att vara IT arkitekter åt er egen inhouse lösning dvs ett sk privat moln,.