ransomware


molnstjänster för företag och föreningar . vår rCloud Office protal för Internet Explorer
      Cyberreasons RansomFree är ett tilläggsprogram som hjälper våra antivirus system att hålla extra koll på om det råkar slinka in ett s.k ransomvirus, d.v.s ett virus som krypterar användarens filer och sedan kräver en lösen för att kunna låsa upp dem. Vi har alltså lagt in detta som ett extra, gratis skydd för våra kunder. Programmet kan komma att visa en ruta med att […]

Vi har installerat Cyberreasons RansomFree i rCloud