Vad är molntjänster ? VPS ? Hybrida , privata eller publika moln ?


Ibland pågår lite olika debatter kring virtualisering kontra molntjänster eller hybrider. Den här sidan är tänkt att visa på hur saker och ting egentligen hänger ihop och vad de olika sakerna är.

Historiskt med serverdrift

Historiskt har det varit en IT avdelning, egen eller inhyrd, som haft driftat och övervakat ett antal servrar i en hall. Deras uppgift har varit att se till att servrarna fungerar, applikationer och datat går att nå för användarna och att alla loggar läses igenom och hanteras och säkertspatchar läggs på i tid. Oavsett vad du läser fortsättningsvis så är det viktigt att komma ihåg att data lagras alltid någonstans rent fysiskt i någon serverhall. Alltid. Molnet är inget luddigt med data och bitar som flyter omkring i luften bara utan på det ena eller andra sättet hamnar alltid data på någon hårdisk någonstans

Virtualisera servrar

Att virtualisera sina servrar har de senaste åren blivit en stor framgång för många. Kostnadsbesparingarna på hårdvara och el och den något enklare administrationen är en tilltalande effekt. Möjligeheterna till avancerade klustrade lösningar för ökad redundans och tillgänglighet är också intressanta möjligheter, Många företag virtualiserar sina servrar och fortsätter administrerar dem som förut, dvs man kollar loggar, hanterar säkerhetsuppdateringar, granska intrångsförsök, antivirus, lägger till program och funktioner vid behov. Det man i princip har vunnit är alltså att man behöver ha mindre hårdvara att hålla reda. En del av de programvaror som finns är väldigt väl testade och kan visserligen kosta ganska mycket i licenser men besparingen på hårdvarusidan kan ändå göra det lönsamt. Man har alltså också kvar sin vanliga serveradministration och ofta har användarna sina applikationer installerade lokalt på sin PC (vilket ju är den vanligste plattformen).

Virtualisera program

Nästa steg är att titta på att virtualisera applikationerna med olika tekniker dvs istället för att klienterna har programmen installerad så streameas / publiceras de ut till klienterna och alla använder en centralt installerad kopia. Den här tekniken har verkligen mognat de senaste 3-4 åren är äntligen funktionell för att tillhandahålla det som tidigare kallades ASP. På det här sättet sparar man mycket springande i korrider med CD / DVD skivor för installationer och man kan enkelt uppdatera så att alla har en och samma version av programmen och de är enkelt och snabbt tillgängliga. Antlingen via enkla genvägar eller via t.ex. en webportal. I mångt och mycket är det en återgång till centraliserad IT som kom redan med stordatorerna på 1970-talet.

Extern VPS

För att slippa ha hårdvara överhuvudtaget på serversidan finns nuförtiden också möjligheten att hyra s.k. VPS ( Virtual Private Server). I praktiken är tankesättet det samma som med virtualisering, med den stora skillnaden att de virtuella servrarna ligger i en molntjänst där resurser kan tilldelas dynamiskt och man betalar för den bestyckning man tycker sig behöva. Beroende på leverantör kan servrarna rent fysikt befinna sig varsomhelst i välden vilket vara lite bekymmersamt för vissa företag. Man har oftast också fortfarande kvar administrationen av servern med säkerhetspatchar, granska intrångsförsök o.s.v. Det är sällan en leverantör av VPS tar på sig det ansvaret.Man har alltså bara flyttat ut hårdvara ut det egna företaget vilket naturligtvis är ett steg i rätt riktning även med VPS kan man bygga lösningar med t.ex. virtualiserade/publicerade applikationer. I sak är det bara en server med ett operativ, även om man inte kan ta på den fysiskt i sin egen serverhall.

Hybrid moln

Hybrider handlar om att man tar delar av sin IT miljö och flyttar ut til någon form av molntjänst. Det kan vara t.ex. CRM eller mail eller något annat men man behåller resten av datat i sin egen serevrhall som man av olika anledningar inte vill ha utanför företaget. De funktioner som finns i molntjänsten är tillgängliga på samma sätt som de vore installerade lokalt men rent tekniskt ligger de inte lokalt. Vissa applikationer är väldigt svårt att flytta ut på det viset då knytningen till andra program som finns runtomkring är så stark att programmen fungerar dåligt utan allt det kringliggande som behövs.

Privata moln

Ett privat moln betyder i praktiken att man har satt upp ett system för att publicera applikationer från en central punkt till sina användare inom företaget. Ett privat moln kan i sin tur vara byggt på antingen en virtualiserad miljö eller på många enskilda, fysiska servrar.

Publika moln

Ett publikt moln är ett stort, lastbalanserat system som är uppsatt av en leverantör som gör det tillgängligt för flera olika företag (och ofta privatpersoner) att kunna nyttjas gemensamt och på det sättet delas på de resurser som finns. De flesta leverantörer av publika molntjänster, särskilt vad gäller applikationsutbudet , har ett antal färdiga programpaket de erbjuder och det finns ingen möjlighet att t.ex. flytta ut några av sina egna applikationer till dem eller göra förändringar i utbudet I sånt fall är man hänvisad till att antingen bygga ett eget moln eller hyra in sig på VPSer och drifta dem själv.

Molntjänster hos Red Cloud IT

Hos Red Cloud IT finns möjligheterna att flytta med sig applikationerna och få dem som om de vore i ett privat moln men med förelarna av ett publikt moln, dvs det handlar om delade resurser och smart byggda lösningar för att vara så kostnadseffektivt som möjligt. Red Cloud IT tar hand om uppdateringar, antivirus, backuper, generationshanteringar, intrångsövervakning och drift av era system och ger er en möjlighet att fokusera på det som är er kärnverksamhet.
Kring säkerhetsfrågorna har t.ex. Juha Jurvanen tagit initiavet till och varit drivande till Syspeace för att förenkla vår övervakning av obehöriga intrångsförsök. En programvara sprungen ur ett reellt behov i verkligheten.

Vi har programvara för att ge kunden möjlighet att kryptera sitt data så ingen mer än kunden ensam kan läsa det.

Vi har inbyggd generationshantering så kunden kan själv återställa filer från 2 timmar tillbaka, 4 timmar tillbaka o.s.v..

Utöver det har vi backuper för total återställning av hela servermiljön med färdiga disaster recovery planer och dessa finns även på en sekundär plats i händelse av en stor olycka i nån serverhall.

Vi erbjuder er också antivirus till era klienter, lika smart som allt annat vi byggt och framförallt vi erbjuder er möjligheten att göra era applikationer tillgängliga för fler plattformar än vad är skriva för som t.ex. MAC, Android, iPad, Linux o.s.v.

Vi har färdiga rutiner klara för de kunder som väljer att avsluta sina avtal så att data enkelt kan exporteras till kunden vid behov

Vi har inga bindingstider. Betala för de applikationer ni använder och det antal anvädare ni behöver: Lägg till och dra ifrån vid behov.

Inget trassel med över eller underlicensiering

Vår uppfattning om molntjänster är klar. Vi tycker man ska kunna komma åt sina program och sitt data, när som helst, oavsett var man är och från vilken plattform man vill.

Till en fast månadskostnad,

Vi har haft den uppfattingen sen vi lanserade vår molntjänst, rCloud Office , i slutet av 2009.

Välkommen att kontakta oss för frågor och hjälp att flytta ut i molnet!