Årsarkiv: 2017


molnstjänster för företag och föreningar . vår rCloud Office protal för Internet Explorer
 SMTP Relay används ofta av företag för att t.ex. skicka e-post direkt från en skrivare/scanner. Ett enkelt och smidigt sätt dela information och kopior på t.ex. fakturor. Många använder sig då av servrar som är publika som t.ex. smtp.one.com, smtp.gmail.com eller sin egen internetleverantörs e-postserver (det som brukar kallas Utgående server). Ofta är också den s.k TCP porten för SMTP (port 25) spärrad från många leverantörers nät […]

SMTP Relay as a Service – i samarbete med Sweway ...

Magenta fakturering som molntjänst
Under de senaste månaderna har Red Cloud IT aktivt sökt samarbetspartners inom programutveckling och vi kan nu glädjande meddela att av dessa samarbeten är med Magenta Data AB. Med vårt samarbete kan vi nu ge kunder enkel och säker tillgång till Magenta Bokföring, Magenta Fakturering samt Magenta Leverantörsreskontra som en plattformsoberoende molntjänst i vår rCloud Office. Det innebär alltså att kunder kan nå sina program av Magenta […]

Magenta Bokföring, Fakturering och Leverantörsreskontra som molntjänst i samarbete med ...