utgående SMTP servermolnstjänster för företag och föreningar . vår rCloud Office protal för Internet Explorer
 SMTP Relay används ofta av företag för att t.ex. skicka e-post direkt från en skrivare/scanner. Ett enkelt och smidigt sätt dela information och kopior på t.ex. fakturor. Många använder sig då av servrar som är publika som t.ex. smtp.one.com, smtp.gmail.com eller sin egen internetleverantörs e-postserver (det som brukar kallas Utgående server). Ofta är också den s.k TCP porten för SMTP (port 25) spärrad från många leverantörers nät […]

SMTP Relay as a Service – i samarbete med Sweway ...