molnstjänster för företag och föreningar . vår rCloud Office protal för Internet Explorer

SMTP Relay as a Service


molntjänster för företag och förenmngar SMTP RelaySMTP Relay används ofta av företag för att t.ex. skicka e-post direkt från en skrivare/scanner.
Ett enkelt och smidigt sätt dela information och kopior på t.ex. fakturor.

Många använder sig då ofta av servrar som är publika som t.ex. smtp.one.com, smtp.gmail.com eller sin egen internetleverantörs e-postserver (det som brukar kallas Utgående server). Ofta är den s.k TCP porten för SMTP (port 25) spärrad från många leverantörers nät så man är tvungen att använda deras.

I sak fungerar det här ofta alldeles utmärkt men problemet är just det att de är publika d.v.s. Vem som helst kan använda dem, både i gott syfte men även i ett mindre gott syfte som att sprida SPAM eller virus.

Under åren har SPAM d.v.s oönskad e-post som reklam och ibland även virusspridning blivit ett enormt problem och publika SMTP servrar blir allt oftare svartlistade d.v.s. mottagande e-postservrar vill inte ens ta emot e-post om det kommer från en sådan. Det finns många s.k. svartlistor och det är lätt att hamna i dem, särskilt om man har en server som hanterar tusentals företag. Alla har inte lika gott samvete eller den koll på antivirus osv som behövs

Ett ställe att kolla om just er server har hamnat i en svartlista är t.ex. MXToolbox . . Att hamna i en svartlista (vilket alltså många av de stora publika servrarna ofta gör ) är både tidskrävande och krångligt att hantera och man kan få problem att kommunicera med sina kunder om råkat hamna i en sådan.

Efter en kreativt samtal med en av våra samarbetspartners, bestämde vi oss för att försöka underlätta hanteringen så vi skapade tjänsten SMTP Relay as a Service.

När en leverantör sätter upp nya skrivare och scanners hos sina kunder kan de nu använda sig av vår nya tjänst som går över SSL krypterad trafik mot våra system och rCloud agerar SMTP Relay server åt deras kunder.
Avsändaradressen blir också kundens egen t.ex. noreply@ertföretagsnamn.se istället för en ”lånad” domän,

En enkel tjänst född ur ett behov helt enkelt.