molntjänster för företag och föreningar hos Red Cloud IT

Att återskapa filer I rCloud Office


molntjänsten rCloud Office på Android och MAC

Att återskapa filer i rCloud Office från backuper

Ibland blir det fel.

Man har bråttom och sparar ner en fil med fel innehåll eller kanske t.o.m råkar radera en viktigt fil.
Med rCloud Office kan du enkelt ta tillbaka filen genom att starta ”Mina dokument på rCloud”,högerklicka på katalogen där filen låg och sedan kopiera tillbaka den eller lägga den någon annanstans om du behöver jämföra den på något sätt.
Svårare är så är det inte faktiskt. Filer finns vanligen kvar I c:a 2 dygn bakåt och sparas med jämna mellanrum
Se den här videon på ur man gör rent praktiskt.

Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Alla användare kan göra det här med sina egna filer och företagets gemensamma filer, dvs alla filer som du so användare har rätt att se och skriva i

Naturligtvis hjälper vi till om ni vill ha hjälp av Helpdesk men det är inte svårt att göra det själv som du ser ..