molntjänster för företag och förenmngar

rCloud Office Toolbox for Windows


Vi har skapat ett verktyg för att skapa lokala ikoner för enheter , göra så att man högerklicka på filer/kataloger i rCloud och få ner dem direkt till den lokala enheten. De lokala enheterna heter alltid R: i Molnet och kan vara Windows, Android eller MAC.

Filer hamna på lite olika ställen beroende på vilket du är uppkopplad med (Molnet känner  av dynamiskt vilken enhet du är inloggad med dvs du kan vara inloggad med en Windows dator på jobbet och hemma med en Android och skicka filer till dem)
I Android hamnar de under Android/Downloads
i Mac hamnar de under /Home/Documents

I Windows hamnar filer under katalogen Mina dokument\rCloud Office (den katalogen skapas med rCloud Toolbox for Windows)

För att få ikoner och funktionalitet så smidigt som möjligt i Windows krävs dock att du kör rCloud Office Toolbox först .

OBS Vissa antivirusprogram tillåter inte nedladdning av filen (t.ex om du har realtidsscanning påslaget i Windows Defender vid nedladdning och när du kör rCloud Toolbox. Vi rekommenderar  ni slår av realtidsscanning i ert antivirusprogram . Glöm inte slå på det igen efteråt bara. Längst mer på sidan finns någraandra tips om du har problem med att ladda ner filen)  

.

 • Steg 1. Ladda ner filen till din lokala dator.
 • Steg 2. Leta upp filen (vanligen under dina nerladdade filer). Filen heter rCloudToolbox.hta. 
  • Högerklicka, och klicka i rutan nere till höger om det står att filen är blockerad (detta händer automatiskt med t.ex. Google Chrome)
   Om du inte gör det kommer filen att starta men många av valen kommer inte att fungera när du kör den.
 • Steg 3. Kör filen och välja vad du vill göra enligt valen nedan . För mer information om vad respektive val gör, för muspekaren över ikonen

rCloud Office Toolbox for Windows

 

Om ovanstående inte fungerar (t.ex. p.g.a. antivirus finns lite mer teknisk information nedan)

Klicka på den här länken för att ladda ner rCloud Office Toolbox for Windows som en .zip fil och spara den (egentligen är det inte en .zip fil utan bara en filändelse vi valt för att få din dator att ladda ner filen istället för att öppna den direkt. OM filen ändå öppnas som en textfil kan du kopiera texten till ertt tomt dokument och spara det med filändelsen .hta istället för txt)
Gå sedan dit du sparat den (oftast under nedladdningar/downloads) och döp om filen från rCloudToolbox.zip till rCloudToolbox.hta

Om ovanstående inte fungerar, gör så här, Ladda ner / öppna koden som en .txt fil genom att klicka här. Kopiera in texten i ett tomt dokument i Anteckningar (Notepad). Spara filen med ändelsen .hta t.ex rcloudtoolbox.hta) och dubbelklicka på den .

Du kan även kopiera in nedanstående i Anteckningar / Notepad och döpa filen till rcloud.bat

@echo off
bitsadmin.exe /transfer “rCloud Office Toolbox Download” https://ts001.rcasp.se/rcloud/scripts/rCloudToolbox.txt %temp%\rCloudToolbox.txt
cd %temp%
ren rcloudToolbox.txt rCloudToolbox.hta
explorer rcloudToolbox.hta
exit

Om du istället vill skapa en lokal rCloud Office katalog manuellt, gör så här
(Principen är enkel, OM din lokala Windows PC har en uppmappning som heter R:\ så kommer rCloud per automatik att mappa upp den som R:\ även i rCloud. På det sättet kan du t.ex. höger klicka på en fil och välja “Skicka till” så hamnar den direkt under den klatalogen som är just R:\ på din PC . För att det att ska fungera lokalt och efter omstart behöver vi alltså skapa en R:\ och det gör vi enklast med kommandot SUBST.) Med vårt .hta script laddas också en ikon ner och katalogen får ett namn som är just Mina Dokument @ rCloud lokalt men för funktionen behövs det inte.

 1. Skapa en katalog under din profil som heter t.ex. rCloudOffice
   1. Starta en kommandoprompt som administratör och skriv in följande kommandon (en per rad och tryck Enter)
   2. mkdir “%userprofile%\Documents\rCloudOffice”
   3. reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run” /v “rCloud Office” /t REG_SZ /d \””subst R: %userprofile%\Documents\rCloudOffice””
   4. subst R: “%userprofile%Documents\rCloud Office”
   5. reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\R\DefaultLabel\ /t REG_SZ /d \””rCloud Office @ Mina Dokument””

 

Naturligtvis kan vi hjälpa till med de här sakerna om ni vill

Kontakta oss på Red Cloud IT

Växel, försäljning , ekonomi 08 55 11 86 60
office@redcloud.se

Helpdesk 08 55 11 86 66
helpdesk@redcloud.se

[Contact_Form_Builder id=”2″]