molntjänster för företag och föreningar från Red Cloud IT

Byta lösenord i rCloud Office


molntjäsnter för företag och föreningar - Red Cloud IT byta lösenord i rCloud Lösenord ska vara krångliga.
Obehöriga ska inte enkelt kunna gissa sig till våra kunders lösenord så när vi skapat ett konto är lösenordet ganska krångligt. Vi vet det och det ska vara så men ibland vill man ändå kunna byta lösenord i rCloud Office.

Som användare kanske du har ett eget system för att komma ihåg krångliga lösenord och vill använda ett av dina egna istället.

 

Byta lösenord i rCloud via en webportal

För att byta ditt lösenord i rCloud Office går du enklast till http://password.rcloud.se

Tänk på att ALDRIG använda samma lösenord i rCloud som på andra sidor på nätet!
Av säkerhetsskäl ska lösenord vara unika för alla sidor du använder utifall en av dem blir hackad så kan inte samma lösenord användas på andra sidor som t.ex. Facebook o.s.v.

Lösenordet för rCloud måste innehålla minst 8 tecken och innehålla VERSALER, gemener och siffror och gärna några specialtecken som & % ” # .
Ju längre lösenord desto bättre!

Om du ändrar ditt lösenord, tänk på att också ändra det i alla dina enheter som iPad, iPhone, Android o.s.v

Att ändra lösenord via webmail

För kunder som har sin mail hos oss finns ett sätt till.
Logga in i webmailen på http://mail.rcloud.se,

klicka på ”Alternativ” uppe till höger och välj ”Ändra ditt lösenord nere till höger

Byta lösenord från era program i rCloud

Om ni bara har era program i mlnet men inte mail så kan ni också byta lösenordet genom att starta något av programmen i rCloud och trycka CTRL + ALT + END och där välja ”Byt lösenord” eller ”Change passsword” .

Vi har skydd på plats mot s.k. lösenordsattacker och larmas om någon obehörig försöker hacka våra kunders inloggningar