Molntjänster för bemannings och konsultföretag


Molntjänster för bemannings och konsultföretag

 

Molntjänster för bemannings och konsultföretag
Foto: Fotoakuten.se

 

Problembild

I ett bemanningsföretag är personalen sällan inne på kontoret, utan ofta ute på uppdrag hos kund. Detta kan skapa långa perioder då det är svårt att kommunicera utan att behöva ringa upp och det är inte alltid personen, på grund av uppdragets art, kan svara i telefon. Det kan också vara svårt med tillgång till tidrapporteringen beroende på vilka system som används.

 

Lösning

Med rCloud Office kan personalen alltid komma åt e-post, program och dokument var de än sitter. Med Exchange och mobiltelefoner med ActiveSync installerat får de sin e-post, kontakter och kalender tillgänglig över mobiltelefonen. Använder man en nätverksapplikation för tidrapportering kan denna sättas upp i molnet och alltid finnas tillgänglig för all personal.

Som kuriosa kan vi nämna att vi Red Cloud IT inte ens längre har ett kontor. Det har vi faktiskt inte haft sedan 2012

Vi lever precis som vi lär och jobbar hemifrån eller ute hos kund.
Vi jobbar alltså fullt ut i Molnet och det har vi gjort i flera år nu.