Svensk molntjänst för företag och föreningar


Där ditt data finns ska också dina program finnas och du som kund ska veta i vilket land det finns. RedCloud IT är ett svenskägt företag utan andra delägare eller investerare. Allt vårt data finns i Sverige och vi äger vår egen hårdvara. Endast svensk, behörig personal kan nå våra molnservrar.

Data i rCloud Office är nåbart för er kunder var ni än är i världen men det finns bara i Sverige i våra datacenters så länge du som kund inte själv medvetet e-postar/kopierar ut data till annan plats.

Allt data är säkrat för intrångsförsök med övervakning, antivirus, kontinuerlig backup och generationshantering. All kundservice sker på svenska.

Vi är också med i Based in Sweden, en märkning som garanterar dig säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag. Vi som är med i Based in Sweden förbinder oss att lagra din information inom Sveriges gränser. Därmed skyddas din information av den svenska grundlagen, som förbjuder avlyssning utan domstolsbeslut (Regeringsformen 2 kap 6 §).

Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att använda vår molntjänst.

Läs mer om Based in Sweden.