molntjänster för företag och föreningar

Skapa en molntjänst för era produkter ?


molntjänster för företag och föreningar

Är ni ett programvaruföretag med en färdig produkt, en stabil kundbas men behöver skapa en molntjänst?

Tack vare molntjänster har det dykt upp både nya utmaningar och möjligheter för porgramvaruleverantörer.

Många programvaruföretag har en bra produkt man har haft i många år och man har en trogen kundskara. Programmen fungerar bra, kunderna är nöjda.

En sak som vi märkt är dock att allt fler kunder frågar sina leverantörer efter molntjänster för programmen.
Kunderna efterfrågar alltså alltmer att kunna använda sina program från olika typer av enheter som iPad, Android, surfplattor o.s.v. Kunderna förväntar sig också att programmen ska vara nåbara jämt, oavsett var de befinner sig.

Alternativen för ett programvaruföretag är ofta ganska begränsade.
Man kan t.ex. utveckla hela sin programsvit i t.ex. HTML5 med de begränsningar det kommer att ge per automatik eller utveckla hela sin programsvit på flera olika plattformar samtidigt med alla de extra kostnader och förseningar det kommer att innebära.
Här ett annat inlägg kring just samma frågor vi skrivit tidigare
De flesta mindre programleverantörer har varken tiden, kunskapen eller resurserna för att göra något av detta.
Att sätta upp en egen molntjänst liknande rCloud Office är naturligtvis en annan väg att gå men även det kräver också väldigt specifik kompetens och planering och driftsansvar.
Vi på Red Cloud IT är alltid öppna för samarbeten med programvaruleverantörer och vi hjälper er gärna att skapa en molntjänst just för era program.
I ett svep kan ni erbjuda era kunder era befintliga program på flera plattformar utan att behöva skriva om dem. Uppdateringar sker på ett ställe och alla era kunder får direkt uppdateringen .
Ni har bättre kolla på licensieringen, antalet kunder och ni vet att datat och kunder är säkra i vår rCloud Office miljö.

Kontakta oss på Red Cloud IT för att diskutera hur vi kan skapa en molntjänst för era program och kunder