molntjänster för företag och föreningar

Flera användare på samma dator för molntjänsterna i rCloud Office.


 

Så här fungerar det med rCloud Office för användare med delade datorer.

Först och främst måste respektive användare ha ett eget konto i våra molntjänster.

molntjänster Windows 7 Windows 7 och högre

Om ni har olika lokala inloggningar* i Windows (t.ex. Carl och Maria) så loggar ni in med respektive användare.
I nästa steg sätter ni upp våra rCloud tjänster (detta behöver ni behöver ni bara göra en gång per användare) genom att följa instruktionerna här

När detta är gjort kommer t.ex Carl att tillgång till sina program & data när han loggar in medans Maria har tillgång till sina när hon loggar in.
Svårare än så är det inte.

Om ni användare samma användare för att logga in med så rekommenderar vi starkt att ni skapar en egen användare för respektive person lokalt på datorn.
Ett annat sätt dock är att använda t.ex. vår HTML5 Webbprortal för att nå sina program. 

 

rCloud Office på iPhone, MAC och IOS

rCloud Office - molntjänster för företag och föreningarmolntjänster för företag och föreningar  MAC, Android, Linux

 

För MAC, Linux, Android så är principen densamm dvs respektive användare loggar in med sitt eget lokala konto och sätter upp sina ikoner enligt manualerna här

 

 

molntjäsnter förer företag och föreningar från Red Cloud IT

molntjänster för företag och föreningar från Red Cloud iTWindows XP och Windows Vista

Logga in som en användare med administrativa rättigheter.
Installera ikonerna för våra molntjänster enligt manualen här  eller via det här programmet

Nu kan ni logga in som er själva lokalt igen (dvs Carls som sig själv eller Maria som själv om ni inte valt att dela på lokal användare) men ..

När ni startar program nu så bör ni inte klicka i att uppkopplingen ska spara användarnamn och lösenord om ni kör delad Windows XP eller Vista
När nästa person startar ”sina” program så klickar man på ”Annat konto” där man skriver in sina egna inloggingsuppgifter (dvs epostadress och lösneord)

 

Att radera lokala inloggningsuppgifter mot rCloud Office

OM ni av misstag råkat klicka i att det ska sparas av så raderar ni det så här:

Starta programmet ”Anslutning till fjärrskrivbord”
Kontrollera att servramnet tsgw.rcasp.se är valt (eller ts001.rcasp.se eller ts002.rcasp.se)
klicka sedan på välet ”Radera/ Ta bort” nedanför till höger där det felaktiga användarnamnet står.

Nu ska det vara återställt och ni kan välja att logga in med era respektive användarnamn och lösenord igen

* Med lokala inloggningar menar vi alltså din lokala dator, inte ditt konto i rCloud Office

Nå sina program över en webbläsare

Ytterligare ett sätt är att använda våra webportaler som finns beskrivet här