Hur beställer vi fler program (eller tar bort program) för användare?


Om ni köpt rCloud Office direkt från oss :
Skicka oss ett mail till Helpdesk så löser vi det.

Vår idé ar att användare bara ska se de program de behöver och att ni som företag betalar för det ni använder. En användare kan t.ex. behöva hela Microsoft Office och Visma och något annat medans en annan användare bara behöver bara Microsoft Office eller kanske t.ex. bara Tidsstämplingen från FLEX. NI betalar alltså olika per användare  beroende på vilka program de har tillgång till helt enkelt

On är kund via en återförsäljare vänder ni er till dem så löser dem det åt er
Category: 6. Om återförsäljare, beställningar, hur man blir kund o.s.v