Vi behöver uppdatera våra program i rCloud t.ex. Visma, FLEX, Rebus. Hur fungerar det ?


Skicka oss ett mail tilll Helpdesk med vilket program ni vill uppdatera och och eventuella inloggningar vi kan tänkas behöva.
Det går också bra att lägga in ett ärende i vår Servicedesk

Inloggningar kan vara t.ex. i ert system hos oss (som admin om vi behöver det ) eller till en extern kundportal där vi kan hämta installationsprogram.

 

rCloud Office inkluderar plattformsoberoende cloud access, drift, antivirus i molnet, backuper, generationshantering, intrångshanatering och tillgång till helpdesk.
Uppdatering, felhantering och felsökning av kundprogram faktureras per uppgraderingstillfälle och programvara.
Vid support av tredjeparts-programvaror d.v.s inställningar, hantering o.s.v i t.ex. Visma eller FLEX hänvisar vi i första hand till respektive leverantörens egen support.
Minimifakturering vid uppgraderingar och felsökning är 1 timme.

* Uppgraderingar helger och kvällstid kan debiteras med faktor 1,5 för kvällstid och faktor 2 för helger och nätter.
Red Cloud IT är ett renodlat molntjänstföretag.

För IT support, infrastruktur, IT säkerhet och andra IT relaterade frågor hänvisar vi till JufCorp AB.